ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY TERESIN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwot, określonych

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 864 25 39, fax: 46 864 25 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

SIWZ pdf

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin pdf

Załącznik nr 4 – JEDZ [MS Word]

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej [MS Word]

Zmiana treści SIWZ z dnia 06.02.2020 r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.02.2020 r. pdf

Zmiana treści SIWZ z dnia 11.02.2020 r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.02.2020 r. pdf

Informacja z otwarcia ofert pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2020-01-31)
Udostępnił:
Jacek Tomaszewski
(2020-01-31 09:35:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Sowiński
(2020-03-09 15:04:23)