Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół podstawowych na terenie Gminy Teresin w roku szkolnym 2017/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Linard

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 30 45 ,

fax: 46 861 30 45 , strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gops@gopsteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

„PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

NA TERENIE GMINY TERESIN W ROKU SZKOLNYM 2017/2018”
 
Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492
Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Michał Sowiński
(2017-08-07 15:24:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Sowiński
(2017-08-28 13:43:42)