Przygotowanie i dostarczenie paczek świątecznych na potrzeby GOPS w Teresinie - 2016 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Linard

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 30 45 ,

fax: 46 861 30 45 , strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mailgops@gopsteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

„PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE PACZEK ŚWIĄTECZNYCH NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESINIE - 2016 ROK
 
Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492
Załącznik nr 5 do zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492
Zmiana treści zaproszenia do składania ofert z dnia 9.11.2016 pdf
Zmiana treści zaproszenia do składania ofert z dnia 14.11.2016 r. pdf
Informacja o wyborze oferty z dnia 24.11.2016 r. pdf
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Michał Sowiński
(2016-11-04 10:13:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Sowiński
(2016-11-24 14:11:46)