Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Teresin w roku szkolnym 2016/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 209.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Linard

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 30 45 ,

fax: 46 861 30 45 , strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gops@gopsteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

„PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

 

NA TERENIE GMINY TERESIN W ROKU SZKOLNYM 2016/2017”
 
Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492
SIWZ /public/get_file.php?id=65492
Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Michał Sowiński
(2016-06-22 13:49:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Sowiński
(2017-05-09 15:12:55)