Zakup ciągnika dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 193.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pn.:
 
 
 
„DOSTAWA CIĄGNIKA WRAZ Z PŁUGIEM DO ODŚNIEŻANIA –
DLA POTRZEB GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 W TERESINIE” 

 

 

Informacja o wyborze oferty z dnia 23.12.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30.12.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

 

 

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-12-23 12:44:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-12-30 14:12:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki