☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji

Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

przyjęty uchwałą nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2021 roku

Konsultacje społeczne odbywają się w dniach 27 sierpnia 2021 r. – 10 października 2021 r. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+) oraz wyłożone do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach pracy Urzędu. Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać poprzez formularz pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.


Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło ponowne konsultacje społeczne projektu szóstej aktualizacji

Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)

oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

 

Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Proces konsultacji potrwa od 31 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r. Uwagi należy zgłaszać na adres e-mail kposk@mi.gov.pl.

Forma zgłaszania uwag:

1. Uwagi do części tabelarycznej projektu VI AKPOŚK należy zgłaszać na formularzu (format excel) w formie edytowalnej oraz w formie skanu dokumentu tożsamego z wersją edytowalną, opatrzonego podpisem wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osoby upoważnionej.

2. Uwagi do części opisowej projektu VI AKPOŚK oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać na formularzu (format word) w formie edytowalnej oraz w formie skanu dokumentu tożsamego z wersją edytowalną, opatrzonego podpisem wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osoby upoważnionej.

Formularze zgłaszania uwag stanowią załącznik do niniejszej wiadomości. Dostępne są także na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Do Państwa dyspozycji uruchomione zostały numery telefonów

1. Pytania dotyczące projektu VI AKPOŚK (telefony obsługiwane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej PGW WP)

(22) 37-51-303

(22) 37-20-229

2. Pytania dotyczące projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz kwestii formalnych związanych z procedowaniem projektu VI AKPOŚK (telefony obsługiwane przez Ministerstwo Infrastruktury)

(22) 58-38-540

(22) 58-38-966

Wytworzył:
Jacek Tomaszewski
(2018-07-16)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2010-11-16 09:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2021-09-07 15:17:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 5021878