Przebudowa ulicy Zielonej wraz z odwodnieniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I BUDOWA ZATOCZEK POSTOJOWYCH

PRZY ULICY ZIELONEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN

WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ przebudowa ul Zielonej /public/get_file.php?id=65492

Projekt - chodniki /public/get_file.php?id=65492

Projekt - odwodnienie /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - chodniki /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - odwodnienie /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 01.10.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 11.10.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.10.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.11.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-09-30 13:17:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-11-17 15:21:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki