Przebudowa ulicy Zielonej wraz z odwodnieniem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I BUDOWA ZATOCZEK POSTOJOWYCH

PRZY ULICY ZIELONEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN

WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ przebudowa ul Zielonej /public/get_file.php?id=65492

Projekt - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt - odwodnienie /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - odwodnienie /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-09-03 14:24:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-09-23 14:34:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki