Dożywianie dzieci 2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 193.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Parobczyk

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-30-45 ,

fax (0-46) 861-30-45 , strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gops@gopsteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

 

„PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
NA TERENIE GMINY TERESIN W ROKU SZKOLNYM 2010/2011”

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ dożywianie 2010 /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /public/get_file.php?id=65492

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zdnia 28.09.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.12.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-08-30 15:00:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-12-13 15:39:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki