Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.210.100 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 193.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 "UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 4.210.100,00 PLN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ kredyt 4.210.100,00 PLN/public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 1 do SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 2 do SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 3 do SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 4 do SIWZ - harmonogram /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 05.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 20.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.09.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-07-29 14:27:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-09-02 12:30:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki