Przyłącze gazu do budynku Gimnazjum w Teresinie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 

MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ (DOZIEMNA I WEWNĘTRZNA)

DLA KOTŁOWNI BUDYNKU GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI TERESIN – I ETAP

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ przyłącze gazu /public/get_file.php?id=65492

Projekt przyłącza:

Część opisowa /public/get_file.php?id=65492

Rys - rzut przyziemia /public/get_file.php?id=65492 

Rys - profil po trasie instalacji gazowej /public/get_file.php?id=65492

Rys - schemat zabezpieczenia kabla /public/get_file.php?id=65492

Schemat stacji redukcyjnej /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 30.07.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystnijeszej oferty z dnia 16.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.09.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.09.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-07-19 10:57:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-09-02 12:27:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki