KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ W GMINIE TERESIN ? ETAP I - WSZY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwoty 4.845.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  

„Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność Inwestycyjną w Gminie Teresin – etap I- wszy"

- współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność Inwestycyjną /public/get_file.php?id=65492

Tom II: Warunki Kontraktu /public/get_file.php?id=65492

Tom III: Opis przedmiot zamówienia /public/get_file.php?id=65492 

Projekt zagospodarowania terenu /public/get_file.php?id=65492

Projekt - drogi /public/get_file.php?id=65492

Projekt - organizacja ruchu /public/get_file.php?id=65492

Projekt - przebudowa sieci wodociągowej /public/get_file.php?id=65492

Projekt - przebudowa sygnalizacji świetlnej /public/get_file.php?id=65492

Projekt - sieci elektroenergetyczne /public/get_file.php?id=65492

Projekt - melioracja /public/get_file.php?id=65492

Projekt - sieci telekomunikacyjne /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja geotechniczna /public/get_file.php?id=65492 

Projekt - zieleń - inwentaryzacja i gospodarka /public/get_file.php?id=65492

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 04.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik 1 do wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 04.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 25.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 25.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 25.08.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.09.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

 Sprostowanie informacji o wyborze oferty z dnia 09.09.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.09.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane z dnia 30.09.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-07-14 13:46:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-09-30 13:51:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki