Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY
KOMPLEKSU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - I ETAP

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ Orlik 2012 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik 1 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót /public/get_file.php?id=65492

Załącznik 2 - Specyfikacje Techniczne - szczegółowe /public/get_file.php?id=65492

Załącznik 3 - Dokumentacja Projektowa

Projekt boiska - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Projekt boiska - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Projekt Zagospodarowania Terenu /public/get_file.php?id=65492

Załącznik 4 - Przedmiary robót

Przedmiar robót - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Tabela elementów scalonych /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.07.2010 /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.07.2010 /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 30.07.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01.09.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-07-06 10:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-09-01 15:41:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki