Wykonanie boisk sportowych \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY
KOMPLEKSU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ Orlik 2012 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 1 - Specyfikacje techniczne - ogólne /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 2 - Specyfikacje techniczne - szczegółowe /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa

Projekt boiska - budowlany /public/get_file.php?id=65492

Projekt boiska - elektryczny /public/get_file.php?id=65492

Projekt budynku - budowlany /public/get_file.php?id=65492

Projekt budynku - sanitarny /public/get_file.php?id=65492

Projekt zagospodarowania terenu /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 4 - Przedmiary robót /public/get_file.php?id=65492

Tabela elementów scalonych /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 28.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 28.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 2 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 28.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 3 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 28.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 4 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 28.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 29.06.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-05-21 13:01:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-06-29 10:14:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki