Pełnienie roli inżyniera dla projektu: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 193.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 Pełnienie roli Inżyniera dla projektu: „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego - Gmina Teresin”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ inżynier /public/get_file.php?id=65492

Umowa o świadczenie usług - zadanie 1 /public/get_file.php?id=65492

Umowa o świadczenie usług - zadanie 2 i 3 /public/get_file.php?id=65492

Opis przedmiotu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 18.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 09.06.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-05-11 14:50:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-06-10 12:27:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki