Wykonanie robót budowlanych w budynku Gimnazjum w Teresinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU GIMNAZJUM

W TERESINIE (PRZEBUDOWA KOTŁOWNI Z WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ,

WYMIANA ISTALACJI CO, WYKONANIE INSTALACJI C.W.U.,

REMONT PODŁÓG I POSADZEK)

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ roboty budowlane Gimnazjum /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT - instalacje C.O.

Opis instalacje C.O. /public/get_file.php?id=65492

Mapa orientacyjna /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 - Rzut piwnicy /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 - Rzut parteru /public/get_file.php?id=65492

Rys 3 - Rzut piętra /public/get_file.php?id=65492

Rys 4 - Rozwinięcie instalacji C.O.

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492 

PROJEKT - instalacje C.W.U.

Opis instalacje C.W.U. /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 - Rzut piwnicy /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 - Rzut parteru /public/get_file.php?id=65492

Rys 3 - Rzut piętra /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT - kotłownia branża elektryczna

Projekt - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT - kotłownia branża sanitarna

Projekt - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 - Schemat węzła cieplnego /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 - Rzut pom. kotłowni /public/get_file.php?id=65492

Rys 3 - Przekroje pom. kotłowni /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT - posadzki i kotłownia - branża budowlana

Projekt - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 - Rzut parteru i przyziemia /public/get_file.php?id=65492

Rys 3 - Rzut piętra /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

PRZEDMIAR

Przedmiar posadzki - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar kotłownia - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar kotłownia - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar kotłownia - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar - instalacje C.O. /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar - instalacje C.W.U. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.06.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-05-04 15:29:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-06-15 10:53:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki