Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Teresin - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 

PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY TERESIN

(Z KRUSZYWA ŁAMANEGO) - I ETAP

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ tłuczeń /public/get_file.php?id=65492

 

PROJEKTY

Droga w m. Budki Piaseckie /public/get_file.php?id=65492

Ul. Ogrodowa w m. Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Mikołajew /public/get_file.php?id=65492

Ul. Kwiatowa w m. Seroki Parcela /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Topołowa /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Maszna /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Nowa Piasecznica /public/get_file.php?id=65492

 

PRZEDMIARY

Droga w m. Budki Piaseckie /public/get_file.php?id=65492

Ul. Ogrodowa w m. Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Mikołajew /public/get_file.php?id=65492

Ul. Kwiatowa w m. Seroki Parcela /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Topołowa /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Maszna /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Nowa Piasecznica /public/get_file.php?id=65492

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 

Droga w m. Budki Piaseckie /public/get_file.php?id=65492

Ul. Ogrodowa w m. Paprotnia /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Mikołajew /public/get_file.php?id=65492

Ul. Kwiatowa w m. Seroki Parcela /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Topołowa /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Maszna /public/get_file.php?id=65492

Droga w m. Nowa Piasecznica /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 22.06.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.07.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-04-30 11:31:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-07-09 14:41:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki