Przebudowa dróg i ulic gminnych - nakładka asfaltowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 

PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY TERESIN

(NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO – BITUMICZNYCH )

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ przebudowa dróg i ulic - nakładka asfaltowa /public/get_file.php?id=65492

PROJEKTY

Projekt droga w m-ci Gaj /public/get_file.php?id=65492

Projekt droga w m-ci Ludwików /public/get_file.php?id=65492

Projekt drogi w m-ci Nowa Piasecznica /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul. Miła /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul. Graniczna /public/get_file.php?id=65492

PRZEDMIARY

Przedmiar droga w m-ci Gaj /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar droga w m-ci Ludwików /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar droga w m-ci Nowa Piasecznica /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar ul. Miła /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar ul. Graniczna /public/get_file.php?id=65492

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja droga w m-ci Gaj /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja droga w m-ci Ludwików /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja droga w m-ci Nowa Piasecznica /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja ul. Miła /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja ul. Graniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.04.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 04.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.06.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-04-09 14:32:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-06-09 15:58:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki