Pełnienie roli Inżyniera dla projektu: ?Racjonalna gospodarka wodą...\\\\\\\\\\\\\\\\

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 193.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 Pełnienie roli Inżyniera dla projektu: „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego - Gmina Teresin”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-03-29 16:02:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-04-21 15:47:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki