UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 1.700.000,00 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 193.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 "UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 1.700.000 PLN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ kredyt 1.700.000 PLN /public/get_file.php?id=65492

Uchwała budżetowa na rok 2010 /public/get_file.php?id=65492

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ  /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do zmiany SIWZ z dnia 28.01.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 29.01.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 01.02.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.02.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 03.03.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.05.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-01-26 15:39:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-05-04 13:12:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki