Przebudowa drogi w miejsowości Seroki Wieś - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI SEROKI WIEŚ – I ETAP

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ droga Seroki Wieś - I etap /public/get_file.php?id=65492

Projekt wykonawczy /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-01-21 14:44:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-02-25 13:20:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki