Rozbudowa budynku OSP Skrzelew - stan surowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SKRZELEWIU - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ OSP Skrzelew/public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.01.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22.01.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.02.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08.02.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 11.02.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Sprostowanie do informacji o wyborze oferty  /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.03.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-01-18 13:10:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-03-16 13:36:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki