Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Teresin: ul. Kaska - II etap

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN:
UL. TERESIŃSKA – KASKA, II ETAP
 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ kanalizacja deszczowa - ul. Kaska II etap /public/get_file.php?id=65492

Projekt - cześć opisowa /public/get_file.php?id=65492

Rys. 1 /public/get_file.php?id=65492

Rys. 1a /public/get_file.php?id=65492

Rys. 2 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 03.02.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 03.02.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 04.02.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.02.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 12.02.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.03.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2010-01-13 14:18:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-03-16 13:35:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki