ZP 343-1-09 Pełnienie roli Inżyniera dla zadania: Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin - I-wszy

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 206.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
Pełnienie roli Inżyniera dla zadania: Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin – etap I-wszy
 
Projekt po nazwą: „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Gminie Teresin – etap I-wszy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ Instrukcja dla Wykonawców /public/get_file.php?id=65492

Umowa o świadczenie usług /public/get_file.php?id=65492

Opis przedmiotu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 05.03.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o powtórzeniu czynności w wyniku uwzględnienia protestu z dnia 02.04.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o odstąpieniu od podpisania umowy oraz wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.04.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-12-21 16:06:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2010-05-24 14:19:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki