Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w wysokości 700.000,00 PLN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 206.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 "UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 700.000PLN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ kredyt 700.000,00 PLN /public/get_file.php?id=65492

Budżet Gminy Teresin 2009 /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ kredyt 700.000,00 PLN /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 8.12.2009 pdf

Załączniki do wyjaśnienia z dnia 8.12.2009 pdf

Informacja o wyborze oferty z dnia 14.12.2009 pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-12-04 09:38:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-12-28 14:18:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki