Budowa rurociągu tłocznego w miejscowości Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 
 
 
"BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO WRAZ ZASILANIEM POMPY W STUDNI GŁĘBINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN"
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2009-09-24 13:33:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-11-09 13:19:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki