Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego 550.000 pln

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 206.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 

 "UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU INWESTYCYJNEGO W KWOCIE 550.000 PLN"
 
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2009-09-10 13:05:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-10-15 12:51:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki