Dożywianie uczniów 2009/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 206.000 euro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Parobczyk

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-30-45 ,

fax (0-46) 861-30-45 , strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gops@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

„PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ

I GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY TERESIN

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010”

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

SIWZ dożywianie uczniów pdf

Informacja o wyborze oferty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2009-08-20 15:12:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2009-09-17 10:11:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki