Remont drogi gminnej w miejscowości Skrzelew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

 

 

 

 

"REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKRZELEW"

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

SIWZ remont drogi gminnej pdf

Przedmiar robót pdf

Kosztorys ofertowy - wzór pdf

Załącznik graficzny pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf

Informacja o wyborze oferty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2009-08-20 14:36:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-10-15 12:50:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki