Budowa chodnika w miejscowości Dębówka - zamówienie uzupełniające

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zadania pn.:
  

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI DĘBÓWKA – ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-08-14 14:31:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-08-14 15:00:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki