Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 206.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 "DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ
GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY TERESIN"
Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-06-15 13:11:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-07-27 15:41:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki