Budowa wodociągu w miejscowości Teresin Gaj - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
 "BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI TERESIN GAJ - I ETAP"
Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-05-18 15:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-07-20 15:40:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki