Docieplenie ścian i przebudowa dachu w budynku przy Alei XX-Lecia 13 w Teresinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"DOCIEPLENIE ŚCIAN I PRZEBUDOWA DACHU

W BUDYNKU PRZY ALEI XX-LECIA 13 W TERESINIE"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ docieplenie GZGK /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót docieplenie GZGK /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót dobudowa klatki schodowej /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar budowa instalacji odgromowej /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT

Projekt budowlany - docieplenie GZGK /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 - rzut piwnic inwntaryzacja /public/get_file.php?id=65492

Rys 3 - rzut parteru inwntaryzacja /public/get_file.php?id=65492

Rys 4 - rzut piętra inwnetaryzacja /public/get_file.php?id=65492

Rys 11 - Elewacja południowa /public/get_file.php?id=65492

Rys 13 - rzut piwnicy /public/get_file.php?id=65492

Rys 14 - rzut parteru /public/get_file.php?id=65492

Rys 15 - rzut piętra /public/get_file.php?id=65492

Rys 16 - więźby dachowej /public/get_file.php?id=65492

Rys 17 - rzut dachu /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - instalacja odgromowa /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 - instalacja odgromowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - dobudowa klatki schodowej /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 - projekt zagospodarowania działki /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 - rzut fundamentów i piwnic /public/get_file.php?id=65492

Rys 3 - rzut parteru /public/get_file.php?id=65492

Rys 4 - rzut piętra /public/get_file.php?id=65492

Rys 5 - rzut więźby dachowej /public/get_file.php?id=65492

Rys 6 - rzut dachu /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 20.05.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.06.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-04-22 15:37:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-06-18 10:48:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki