Budowa chodnika w miejscowości Dębówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"Budowa chodnika w miejscowości Dębówka

od km 0+000 do km 1+054"

Ogłoszenie o przetargu/public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT

Projekt - cz I/public/get_file.php?id=65492

Projekt - cz II/public/get_file.php?id=65492

Projekt - cz. III/public/get_file.php?id=65492

BIOZ/public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót/public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy - wzór/public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna odbioru robót/public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.03.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 23.03.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-02-26 14:37:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-05-18 14:10:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki