Przebudowa budynku OSP Szymanów - III etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP SZYMANÓW - III ETAP"

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ OSP Szymanów III etap /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót OSP Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

BIOZ /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT

Część opisowa /public/get_file.php?id=65492

Rzut przyziemia /public/get_file.php?id=65492 

Przekrój A-A /public/get_file.php?id=65492

Przekrój B-B /public/get_file.php?id=65492

Przekrój C-C /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-02-26 13:42:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2009-08-20 14:10:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki