Budowa budynku OSP Teresin - III etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"BUDOWA BUDYNKU OSP TERESIN - III ETAP"

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ OSP Teresin - III etap /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót OSP Teresin - III etap /public/get_file.php?id=65492 

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT

Część opisowa /public/get_file.php?id=65492

Rzut poddasza /public/get_file.php?id=65492

Rzut przyziemia /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 19.03.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.04.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-02-26 12:45:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2009-08-20 14:12:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki