Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Szymanowie - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SZYMANOWIE - II ETAP"

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492 

SIWZ rozbudowa OZ - II etap /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492 

Informacja BIOZ /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT BUDOWLANY

Część opisowa /public/get_file.php?id=65492

Inwentaryzacja parteru /public/get_file.php?id=65492

Inwentaryzacja piętra /public/get_file.php?id=65492

Inwentaryzacja frontowa i tylna /public/get_file.php?id=65492

Rzut piętra /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 /public/get_file.php?id=65492

Rys 3 /public/get_file.php?id=65492

Rys 4 /public/get_file.php?id=65492

 Rys 5 /public/get_file.php?id=65492

Rys 6 /public/get_file.php?id=65492

Rys 7 /public/get_file.php?id=65492

Rys 8 /public/get_file.php?id=65492

Rys 9 /public/get_file.php?id=65492 

Rys 10 /public/get_file.php?id=65492

Rys 11 /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT - BRANŻA ELEKTRYCZNA

Część opisowa /public/get_file.php?id=65492 

Rys 1 /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 /public/get_file.php?id=65492

Rys 3 /public/get_file.php?id=65492

Rys 4 /public/get_file.php?id=65492

Rys 5 /public/get_file.php?id=65492

Rys 6 /public/get_file.php?id=65492

Rys 7 /public/get_file.php?id=65492

Rys 8 /public/get_file.php?id=65492

Rys 9 /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT - BRANŻA SANITARNA

Projekt sanitarny /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 13.03.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 23.03.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 1 do wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 23.03.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 2 do wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 23.03.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 16.04.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.05.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-02-23 15:10:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-05-21 14:47:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki