Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kaskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚĆI TERESIN - UL. TERESIŃSKA - KASKA"

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ kanalizacja deszczowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót część 1 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót część 2 /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT

Część opisowa /public/get_file.php?id=65492

Rys. 1 /public/get_file.php?id=65492

Rys. 1a /public/get_file.php?id=65492

Rys. 2 /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.03.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-02-23 14:17:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-03-20 09:35:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki