Docieplenie budynku Gimnazjum w Teresinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

DOCIEPLENIE ŚCIAN ORAZ PRZEBUDOWA DACHÓW

W BUDYNKU GIMNAZJUM W TERESINIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-02-17 09:15:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-02-17 09:17:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki