Wykonanie przepustu na rzece Teresince, w ciągu ul. Klonowej w Paprotni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

WYKONANIE PRZEPUSTU OKULAROWEGO Z RUR NA RZECE TERESINCE,

W CIAGU UL. KLONOWEJ W PAPROTNI, GMINA TERESIN

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ przepust ul. Klonowa /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT

Część opisowa /public/get_file.php?id=65492

Rys. 1 - Plan sytuacyjny /public/get_file.php?id=65492

Rys. 2 - Rysunek ogólny /public/get_file.php?id=65492

Rys. 3 - Rysunek gabarytowy /public/get_file.php?id=65492

Rys. 4 - Zbrojenie ścian bocznych przepustu /public/get_file.php?id=65492

Rys. 5 - Balustrada /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy /public/get_file.php?id=65492

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.11.2008 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-10-27 15:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2008-11-19 14:06:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki