Przebudowa i rozbudowa OSP Szymanów - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZYMANOWIE,

OBRĘB PAWŁÓWEK - II ETAP

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492 

SIWZ OSP Szymanów /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT BUDOWLANY

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Opis techniczny do planu zagospodarowania działki /public/get_file.php?id=65492

Rzut dachu /public/get_file.php?id=65492

Rzut więźby dachu /public/get_file.php?id=65492

Rzut przyziemia /public/get_file.php?id=65492

Rzut przyziemia - konstrukcja /public/get_file.php?id=65492

Przekrój A - A /public/get_file.php?id=65492

Przekrój B - B /public/get_file.php?id=65492

Przekrój C - C /public/get_file.php?id=65492

 

PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Rzut instalacji /public/get_file.php?id=65492

Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej /public/get_file.php?id=65492

Aksonometria instalacji wodociągowej /public/get_file.php?id=65492

 

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Część rysunkowa /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-09-12 14:00:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2009-08-20 14:14:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki