Dożywianie uczniów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 206.000 euro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Kierownika Jolantę Parobczyk

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-30-45 ,

fax (0-46) 861-30-45 , strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gops@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

„PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ

I GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY TERESIN

W ROKU SZKOLNYM 2008/2009”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ dożywianie uczniów

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2008-08-25 16:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2008-09-16 15:40:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki