Przebudowa budynku OZ w Szymanowie - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W SZYMANOWIE - I ETAP

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ ośrodek zdrowia /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia /public/get_file.php?id=65492

PROJEKT

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

A-1 rzut fundamentów /public/get_file.php?id=65492 

A-2 Rzut parteru roboczy /public/get_file.php?id=65492

A-3 Rzut piętra /public/get_file.php?id=65492

A-4 Rzut stropu /public/get_file.php?id=65492

A-5 Rzut więźby dachowej /public/get_file.php?id=65492

A-6 Rzut dachu /public/get_file.php?id=65492

A-7 Przekrój A-A /public/get_file.php?id=65492

A-8 Przekrój B-B /public/get_file.php?id=65492

A-9 Elewacje boczne /public/get_file.php?id=65492

A-10 Elewacje frontowa i tylna /public/get_file.php?id=65492

A-11 Wykaz stolarki /public/get_file.php?id=65492

I-1 Inwentaryzacja parteru /public/get_file.php?id=65492

I-2 Inwentaryzacja piętra /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-08-12 13:31:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-02-25 13:29:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki