Budowa oświetlenia boisk sportowych przy al. XX - lecia w Teresinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

BUDOWA OŚWIETLENIA BOISK SPORTOWYCH PRZY AL. XX - LECIA W TERESINIE

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492 

SIWZ budowa oświetlenia /public/get_file.php?id=65492 

Kosztorys ofertowy /public/get_file.php?id=65492 

Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury /public/get_file.php?id=65492 

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-07-23 15:56:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2008-09-16 11:33:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki