Budowa budynku OSP w Teresinie - II etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TERESINIE

 (ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I PIĘTRA) - II ETAP

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ OSP Teresin /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Rzut przyziemia - rys 3 /public/get_file.php?id=65492

Rzut poddasza - rys 4 /public/get_file.php?id=65492

Projekt instalacji wod - kan /public/get_file.php?id=65492 

Rzut parteru - branża sanitarna - rys 2 /public/get_file.php?id=65492

Rzut piętra  - branża sanitarna - rys 3 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - osprzęt elektryczny/public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-06-26 13:30:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-02-16 15:51:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki