Budowa zaplecza sportowego w Teresinie (wykonanie fundamentów) - I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY AL. XX-LECIA

W TERESINIE (WYKONANIE FUNDAMENTÓW) – I ETAP

SIWZ zaplecze sportowe /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - uzupełniający /public/get_file.php?id=65492

Opis techniczny /public/get_file.php?id=65492

Rys. 1 - rzut fundamentów /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.07.2008 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-06-19 12:42:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2008-07-14 15:30:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki