Wykonanie mieszkalnego budynku socjalnego w miesjcowośći Szymanów wraz z dokumentacją projektową

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na realizację zadania pn.:

 

"Wykonanie mieszkalnego budynku socjalnego w technologii modułowej

na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 199, położonej w miejscowości Szymanów,

wraz z dokumentacją projektową”.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-06-04 15:58:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2008-06-04 16:07:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki