Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 206.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania
pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.700.000,00 pln"
 
 
 
Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2008-04-28 18:11:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2008-06-30 14:21:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki