Wykonanie materiałów do decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej mostu na rzece Pisi w ciągu projektowanej obwodnicy miejscowści Teres

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 206.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
"Wykonanie materiałów do decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej, projektu budowlanego i wykonawczego oraz
dokumentacji przetargowej mostu na rzece Pisi w ciągu projektowanej obwodnicy miejscowści Teresin"
Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2008-04-24 16:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2008-06-27 10:08:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki