Wykonanie materiałów do decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej, projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej mostu na rzece Pisi w ciągu projektowanej obwodnicy miejscowści Teres

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 206.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"Wykonanie materiałów do decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej, projektu budowlanego i wykonawczego oraz

dokumentacji przetargowej mostu na rzece Pisi w ciągu projektowanej obwodnicy miejscowści Teresin"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ projekt mostu /public/get_file.php?id=65492

 

Wycinek z projektu budowlano - wykonawczego dotyczącego obwodnicy Teresina -

odcinek od Al. XX - lecia do drogi powiatowej w kierunku Aleksandrowa zawierający

miejsce lokalizacji mostu stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania wraz z rzędnymi /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2008-04-03 19:04:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2008-04-16 14:56:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki